Tumblelog by Soup.io
 • Synes
 • planetveganscotland
 • superxmania
 • ratunku
 • veganlynx
 • curaloucura
 • Deko-Stoff
 • supernele
 • amanii
 • virginmary
 • shlomo
 • Molchie
 • Jaswicis
 • dontexpecttofeel
 • xsteadfastx
 • goldenassam
 • weakchick
 • luftgewehrindianer
 • toft
 • platypus
 • nimamie
 • rainbowarrior
 • ursa-major
 • koallasuu
 • negacja
 • Carridwen
 • halojoanna
 • takatambasienka
 • matwin
 • pliszka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

7837 78c6
Reposted fromolbaria olbaria viabangbangimdead bangbangimdead
5972 914f
Reposted fromskrzacik skrzacik viabangbangimdead bangbangimdead
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawpuscmnie wpuscmnie
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaBloodEve BloodEve
Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawpuscmnie wpuscmnie
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawpuscmnie wpuscmnie
5538 56c3 500
Reposted frompassivelyhere passivelyhere

May 16 2018

5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viaszydera szydera
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viatitelitury titelitury

May 15 2018

7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
7744 34bf 500
Reposted fromnazarena nazarena
7866 6d2c 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7867 b918
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7914 47ad
Reposted fromnutt nutt
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viakruemelmonster kruemelmonster
Reposted fromshakeme shakeme viakruemelmonster kruemelmonster
1745 9d3e
Reposted fromEtnigos Etnigos viakruemelmonster kruemelmonster
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viakruemelmonster kruemelmonster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl